Relaties staan voortdurend onder druk. Niets is meer vanzelfsprekend. Vaak gaat het mis in de communicatie, waardoor het intieme leven vaak een bijzaak is geworden. Er zijn vele soorten relaties: waar kies je voor?

Home > >

Relatietherapie

Liefdesrelaties hebben vooral te maken met een ingeboren behoefte aan veilige emotionele verbondenheid. Relatieconflicten treden vooral op als partners die verbondenheid niet meer voelen. Slepende ruzies zijn een noodkreet waarmee partners aangeven dat ze de ander nodig hebben.

Waar kinderen voor koestering, troost en bescherming afhankelijk zijn van hun ouders, zijn volwassenen emotioneel gehecht en afhankelijk van hun partner. Relaties tussen volwassenen zijn gelijkwaardiger, maar de aard van de emotionele band is hetzelfde.

Er is bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de psychische gesteldheid van Israëlische militairen die van het strijdfront terugkeerden. De militairen die het minst last hadden van posttraumatische stressklachten, bleken de meest hechte relaties te hebben. Zij vertelden dat ze zich aan het front dagelijks inbeeldden dat ze contact hadden met hun vrouw: hoe ze met elkaar praatten, hoe ze knuffelden. Hechte partnerrelaties zijn een veilige haven: we hoeven maar aan onze dierbaren te denken en we worden rustiger. Mensen met hechte relaties kunnen de buitenwereld beter aan. Het meest depressiemakend is het om met iemand samen te leven van wie je houdt, maar met wie je geen contact kunt krijgen. Neem van mij aan dat je die mensen lang aan de antidepressiva kunt houden, zo groot is de impact van partnerrelaties op de geestelijke gezondheid. Dat geldt overigens ook voor de lichamelijke gezondheid, de kans op hartproblemen is kleiner voor mensen met een hechte relatie.

Partners in therapie, leren inzien dat ze emotioneel gehecht en afhankelijk zijn van elkaar, dat ze zich niet langer geborgen voelen als ze het gevoel hebben dat ze de binding met hun partner verliezen. Als een partner emotioneel niet beschikbaar is, gaat dat gepaard met woede, verdriet, pijn en vooral angst. Die angst voelen partners in een ruzie of meningsverschil. Als ze een hechte band hebben, beschouwen ze het als een tijdelijke relatiedip. Maar partners met een minder hechte band worden al snel meegesleurd in een ‘oerpaniek’. Evolutionair gezien is dat logisch. Als de veilige geborgenheid verstoord raakt, staan de overlevingskansen op het spel. Partners gaan dan ofwel eisen stellen en klampen zich aan de ander vast voor geruststelling, of ze trekken zich terug om zichzelf te beschermen tegen de angst. Hoe langer partners een gebrek aan binding ervaren, hoe harder ze worden meegezogen in de vicieuze cirkel van negatieve interacties.

De meeste relatieproblemen ontstaan niet omdat een partner te laat thuiskomt, omdat hij de dop niet op de tandpastatube draait of nooit de afwas doet. Waar die ruzies echt over gaan is een gebrek aan aandacht, vertrouwen, respect, erkenning en begrip.

Gedurende de intake wordt een bepaalde behandelovereenkomst gesloten met de relatie. In deze overeenkomst staan een aantal technieken genoemd waar VLCounseling gebruik van kan maken. 

Technieken

 1. Emotional Focussed Therapie waarbij het accent komt te liggen op het begrijpen van elkaars gevoelsthema's;
 2. Genogram eventueel aangevuld met opstellingen waarbij gekeken wordt hoe de relatie nu eigenlijk tot stand is gekomen;
 3. Transactionele analyse wat inzichtelijk maakt hoe er binnen de relatie met elkaar gecommuniceerd wordt. 


De therapie

 • richt zich op emoties, begrijpen van liefde en verbinding binnen de partnerrelatie
 • kijkt naar communicatie- en gedragspatronen binnen relaties
 • kijkt naar de onderlinge verbinding en bereikbaarheid
 • zoekt en vindt de zere plekken van vroeger
 • bouwt aan een veilige basis om moeilijke dingen te kunnen bespreken

We gaan in verschillende fasen aan het werk

 • Fase 1 jullie leren het patroon binnen je relatie beter te herkennen en te begrijpen.
 • Fase 2 jullie benoemen angsten en behoeftes binnen het patroon.
 • Fase 3 jullie stappen uit je patroon en leren hulp, steun & begrip te vragen.

Note: Relatietherapie wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars.

Over Ruud

Contact

Ruud van Lent
Calèche 20
5146 BG Waalwijk
Noord Brabant
Telefoonnummer: 06 - 10 266 452
E-mailadres: info@ruudvanlent.nl
linkedIn
Sluiten

Loop jij kans op een burn out?

Wil jij weten hoe het écht met jou gaat en of jij kans loopt op een burn-out?

Met onze gratis burn-out test kun jij binnen enkele minuten ontdekken hoe het met jouw mentale gezondheid gesteld is. De test bestaat uit 12 vragen die jou helpen bij het herkennen van signalen en symptomen van burn-out.

Het is belangrijk om regelmatig stil te staan bij jouw eigen welzijn en te zorgen voor een gezonde balans tussen werk en privé.
Gun jezelf de tijd om te ontdekken hoe het écht met jou gaat en voorkom dat je overbelast raakt.
Start GRATIS test
Nee dank je.