Hieronder volgen enkele bepalingen om met elkaar zaken te doen. Er is vanaf 2024 geen declaratie mogelijkheid meer bij ziektekostenverzekeringen. 

Algemene voorwaarden:

Je kunt mij bereiken via email (info@ruudvanlent.nl) of telefonisch. Mochten wij samen met elkaar in verbinding zijn volgt er een intakegesprek. Het intakegesprek wordt gezien als een normale sessie en dient betaald te worden. 

Er wordt vervolgens een afspraak gemaakt om met elkaar aan de slag te gaan volgens een behandelplan. Ik zorg voor de inhoud van een behandelplan. Na goedkeuring  (mondeling) volgen afspraken voor de behandelingen. 

ALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN volgens de NEDERLANDSE ASSOCIATIE VOOR PSYCHOTHERAPIE.

Artikel 1.
Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de therapeut en de cliënt.

Artikel 2.
De particuliere cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van € 105,00 ( index 2020) per uur psychotherapie. De cliënt betaalt de nota voor therapie aan de therapeut na afloop van de sessie. De zakelijke klant gaat akkoord met de tariefstelling van € 125,00 per uur en ontvangt een factuur welke binnen 14 dagen moet zijn voldaan. Is er sprake van een trajectkeuze, dan ontvangt de client of zakelijke klant eerst een offerte. Trajecten worden in rekening gebracht middels een factuur en dienen voor aanvang van het traject te worden overgemaakt op IBAN ten name van VLCounseling. 

Artikel 3.
Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 4.
De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt direct na iedere sessie worden betaald.

Artikel 5.
De betalingstermijn is netto binnen 14 dagen na factuurdatum. 

Artikel 6.
Mocht er na veertien dagen niet betaald zijn, dan houdt therapeut zich het recht voor te incasseren volgens de wettelijke bepalingen over wanbetalingen en kan de therapeut een incassobureau de opdracht geven.

Artikel 7.
Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8.

Bij trajecten wordt eerst een vragenlijst ingevuld (online). Aan de hand van de resultaten wordt er een trajectduur gekozen. De duur van het traject hangt af van jouw waardering in het heden en verleden. Je krijgt een offerte toegestuurd. Als je daarmee akkoord gaat volgt er een factuur voor de totale trajectduur. Het tarief is aangepast aan de duur en voordeliger dan losse sessies. Voor aanvang van de eerste bijeenkomst diend de factuur te worden voldaan. Je kunt gedurende het traject niet stoppen. Er komt geen restitutie. Mocht je klachten hebben over de behandeling dien je dit via klachtenregistratie bij het tuchtcollege kenbaar te maken. In eerste instantie wordt er met de therapeut naar een oplossing gezocht.  

Over Ruud

Contact

Ruud van Lent
Calèche 20
5146 BG Waalwijk
Noord Brabant
Telefoonnummer: 06 - 10 266 452
E-mailadres: info@ruudvanlent.nl
linkedIn
Sluiten

Loop jij kans op een burn out?

Wil jij weten hoe het écht met jou gaat en of jij kans loopt op een burn-out?

Met onze gratis burn-out test kun jij binnen enkele minuten ontdekken hoe het met jouw mentale gezondheid gesteld is. De test bestaat uit 12 vragen die jou helpen bij het herkennen van signalen en symptomen van burn-out.

Het is belangrijk om regelmatig stil te staan bij jouw eigen welzijn en te zorgen voor een gezonde balans tussen werk en privé.
Gun jezelf de tijd om te ontdekken hoe het écht met jou gaat en voorkom dat je overbelast raakt.
Start GRATIS test
Nee dank je.