Afhankelijkheid

Er zijn twee soorten afhankelijkheden:

 1. Gezonde afhankelijkheid
 2. Ongezonde afhankelijkheid

Gezonde afhankelijkheid:

Gezonde afhankelijkheid verwijst naar een vorm van interpersoonlijke relatie waarin individuen steun, hulp, zorg en emotionele verbondenheid delen, maar zonder dat dit leidt tot destructieve of onevenwichtige dynamiek.

In een gezonde afhankelijkheidsrelatie ervaren beide betrokkenen een gevoel van vertrouwen, veiligheid en wederzijdse steun, terwijl ze nog steeds hun eigen individuele identiteit en onafhankelijkheid behouden.

 1. Open en eerlijke communicatie is essentieel. Individuen in een gezonde afhankelijkheidsrelatie voelen zich vrij om hun behoeften, zorgen en gevoelens met elkaar te delen zonder angst voor veroordeling.
 2. Er is een bereidheid om elkaar te ondersteunen in moeilijke tijden en bij uitdagingen in het leven, maar dit gebeurt zonder dat een van beide partijen de verantwoordelijkheid voor de ander overneemt.
 3. In gezonde afhankelijkheid behouden beide individuen hun eigen identiteit, interesses en doelen in het leven. Ze zijn niet volledig afhankelijk van de ander voor hun gevoel van eigenwaarde of geluk.
 4. De relatie is gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect. Er is geen sprake van overheersing, manipulatie of controle door een van de betrokkenen.
 5. Beide individuen begrijpen het belang van persoonlijke grenzen en respecteren die van elkaar. Ze kunnen "nee" zeggen wanneer dat nodig is en begrijpen dat grenzen gezond zijn voor individuele groei.
 6. Gezonde afhankelijkheid combineert de behoefte aan emotionele verbondenheid met het behoud van individuele onafhankelijkheid. Individuen kunnen elkaar steunen en toch hun eigen beslissingen nemen en verantwoordelijkheden in het leven dragen.

Mensen: Als je mensen in je buurt hebt (familie, gezin) heb je een verantwoordelijkheid. Deze zorgt voor een bepaalde afhankelijkheid.

Financien: Hoe je wilt leven wordt grotendeels bepaald door je inkomen. Het geeft je vrijheden en mogelijkheden. Ook hier zit een afhankelijkheid in verscholen.

Gezondheid: Hoe jij in het leven staat wordt bepaald door hoe gezond je bent. Wat doe jij om gezond te blijven of te worden geeft een afhankelijkheid.

Als je spreekt over een gezonde afhankelijkheid, dan hebben wij het over een score van 50%. Ieder mens is afhankelijk en als je dat op 50% kunt realiseren spreken wij over een gezonde afhankelijk. Andere. verhoudingen zijn vaak ongezond. 

Ongezonde afhankelijkheid

Het huis van zelfwaardering wordt gebouwd op een fundering van afhankelijkheid. Ons lichaam is afhankelijk van de juiste voedingsstoffen (met name eiwitten). Zolang de mens leeft wordt iedere cel gevoed. Het brein zorgt voor ons centrale zenuwstelsel en houdt ons actief. Zorgt voor beweging, emoties. Als het brein de juiste neurotransmitters hormonaal aangestuurd krijgt werkt het systeem goed. Krijgt het brein stofjes aangereikt, dan neemt de productie van de juiste hormonen af. Zo geschiedt het bij inname melatonine om in te slapen. De productie van melatonine stopt op natuurlijke wijze vanwege de toedracht van het pilletje. Zo ook vergaat het met de effecten van alcoholische dranken, drugs, nicotine, snoep, etc. De natuurlijke aanmaak van serotonine neemt dan af. Door de problemen uit je jeugd kun je veel behoefte hebben aan erkenning en zoek je dat in middelen. De beloning is tijdelijk, je voelt je vaak tijdelijk beter na inname.

1. Stoffenverslavingen:

 • Alcoholverslaving: Een verslaving aan alcoholische dranken.
 • Drugsverslaving: Dit kan variëren van illegale drugs zoals cocaïne en heroïne tot voorgeschreven medicijnen die verkeerd worden gebruikt, zoals opioïden of benzodiazepinen.
 • Nicotineverslaving: Een verslaving aan nicotine, meestal in de vorm van sigaretten of andere tabaksproducten.
 • Cafeïneverslaving: Een verslaving aan cafeïnehoudende producten zoals koffie, thee, en energiedrankjes.

2. Gedragsverslavingen:

 • Gokverslaving: Een obsessieve behoefte om te gokken, zelfs als het negatieve gevolgen heeft voor iemands financiële, emotionele of sociale welzijn.
 • Internetverslaving: Een overmatige afhankelijkheid van het internet, online games, sociale media en andere digitale activiteiten.
 • Seksverslaving: Een ongecontroleerde obsessie met seksuele gedachten, fantasieën of activiteiten die leiden tot problemen in het dagelijks leven.
 • Eetstoornissen: Dit omvat anorexia nervosa, boulimia nervosa en eetbuienstoornis, waarbij iemand een verstoord eetgedrag heeft dat schadelijk is voor de gezondheid.
 • Koopverslaving: Een overmatige drang om te kopen, ongeacht de financiële gevolgen.

3. Andere verslavingen:

 • Werkverslaving: Een obsessieve toewijding aan werk en carrière, vaak ten koste van persoonlijke relaties en gezondheid.
 • Sportverslaving: Een overmatige obsessie met sportbeoefening, die kan leiden tot fysieke en emotionele problemen. Plastische chirurgieverslaving: Een ongecontroleerd verlangen naar herhaalde cosmetische ingrepen om aan vermeende onvolkomenheden te voldoen.
 • Gameverslaving: Een obsessieve tijdfactor om eindeloos te kunnen gamen. Je raakt eraan verslaafd doordat je steeds beter wilt worden.
 • Seksverslaving: Je wilt iedere dag klaarkomen, want dat moment geeft je een heerlijk gevoel. Het liefst meerdere keren per dag.
 • Masturbatieverslaving: Het klaarkomen is het belangrijkste. Je doet het vaak als je onzeker bent. Het geeft je even een moment van ontspanning

4. Mentale verslavingen:

 • Please gedrag
 • Co-dependentie
 • Afwijzing
 • Bang voor angsten
 • Fobien
 • Irritaties & Frustraties
 • Schuldgevoelens

Co-dependentie

Codependentie, vaak ook wel codependent gedrag of codependente relaties genoemd, is een term die wordt gebruikt om een ongezond patroon van gedrag te beschrijven waarbij mensen te afhankelijk worden van anderen voor hun emotionele welzijn, zelfrespect en identiteit. Mensen met codependentie hebben vaak een sterke behoefte aan goedkeuring en erkenning van anderen, en ze kunnen veel moeite doen om te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van anderen, soms ten koste van hun eigen welzijn.

Enkele veelvoorkomende kenmerken en gedragingen die verband houden met codependentie zijn onder andere:

 1. Overmatige zorgzaamheid: Codependente mensen nemen vaak de rol van verzorger op zich en proberen constant aan de behoeften van anderen te voldoen, zelfs als dat betekent dat ze hun eigen behoeften verwaarlozen.

 2. Laag zelfbeeld: Personen met codependentie hebben vaak een laag zelfbeeld en kunnen op zoek gaan naar goedkeuring en erkenning van anderen om zich beter over zichzelf te voelen.

 3. Slechte grenzen: Codependente mensen hebben vaak moeite met het stellen van gezonde grenzen in hun relaties, wat kan leiden tot een gebrek aan persoonlijke ruimte en problemen met het uiten van hun eigen behoeften.

 4. Het faciliteren van gedrag: Codependenten kunnen schadelijk gedrag in hun geliefden mogelijk maken, zoals verslaving of onverantwoordelijkheid, door te proberen hen te redden of te corrigeren.

 5. Angst voor verlating: Er is vaak een diepgewortelde angst voor verlating bij codependente mensen, waardoor ze ongezonde of misbruikende relaties kunnen tolereren.

 6. Moeite met "nee" zeggen: Mensen met codependentie hebben vaak moeite met het afwijzen van verzoeken of eisen van anderen, zelfs als dat niet in hun eigen belang is.

 7. Obsessie met relaties: Codependente mensen kunnen geobsedeerd raken door hun relaties en obsessief proberen deze te behouden of te controleren.

Codependentie kan voortkomen uit ervaringen in de kindertijd, zoals opgroeien in disfunctionele families of het hebben van verzorgers met verslavingsproblemen of psychische aandoeningen. Het kan ook ontstaan als reactie op traumatische gebeurtenissen of moeilijke levensomstandigheden.

Het herkennen en aanpakken van codependentie is belangrijk voor het emotionele welzijn van een persoon en de gezondheid van hun relaties. Therapie, zoals individuele counseling of ondersteuningsgroepen zoals Codependents Anonymous (CoDA), kan nuttig zijn om deze ongezonde gedragspatronen te begrijpen en te doorbreken. Het is belangrijk op te merken dat codependentie een behandelbare aandoening is, en met de juiste steun en zelfbewustzijn kunnen mensen werken aan gezondere, meer evenwichtige relaties en een sterker gevoel van eigenwaarde.

Moetjes

Het woord "moeten" impliceert vaak een verplichting of dwang om iets te doen, en dit kan negatieve gevolgen hebben, zowel op emotioneel als op praktisch niveau. Hier zijn enkele van de negatieve aspecten van "moeten":

 1. Druk en stress: Moeten kan druk en stress veroorzaken. Wanneer mensen het gevoel hebben dat ze iets "moeten" doen, kunnen ze angstig worden en zich onder druk gezet voelen om aan verwachtingen te voldoen.

 2. Verminderde motivatie: Het gevoel van verplichting kan de intrinsieke motivatie verminderen. Als mensen het gevoel hebben dat ze iets moeten doen in plaats van dat ze het willen doen, kan hun enthousiasme en betrokkenheid verminderen.

 3. Beperking van keuzevrijheid: Moeten kan de keuzevrijheid beperken. Het kan mensen het gevoel geven dat ze geen andere opties hebben dan te voldoen aan externe eisen, zelfs als ze andere voorkeuren of doelen hebben.

 4. Negatieve emoties: Het woord "moeten" kan negatieve emoties oproepen, zoals weerstand, frustratie en boosheid. Mensen kunnen zich verzetten tegen wat ze moeten doen, wat de algehele stemming kan beïnvloeden.

 5. Verlies van autonomie: Moeten kan het gevoel van autonomie verminderen. Mensen kunnen het gevoel hebben dat ze de controle over hun eigen leven verliezen als ze voortdurend aan externe eisen moeten voldoen.

 6. Verminderd welzijn: Langdurige blootstelling aan "moeten" kan het algemene welzijn en de tevredenheid verminderen. Het kan leiden tot gevoelens van ontevredenheid en gebrek aan vervulling.

Om de negatieve effecten van "moeten" te verminderen, is het vaak nuttig om bewust te worden van dit taalgebruik en te proberen het te vervangen door positievere formuleringen, zoals "ik wil" of "ik kies ervoor om." Dit verschuift de focus naar persoonlijke keuze en autonomie en kan helpen bij het verminderen van stress en weerstand tegen verplichtingen. Het is ook belangrijk om realistische verwachtingen voor jezelf en anderen te hebben en grenzen te stellen om overmatige druk te voorkomen.

Moeten omzetten in willen

De "wil" verwijst naar het vermogen van een individu om bewuste beslissingen te nemen en doelgericht gedrag te vertonen. Het is een complex psychologisch concept dat betrokken is bij het sturen van ons gedrag, het nemen van beslissingen en het nastreven van doelen. Hier volgt een beschrijving van de wil:

 1. Bewuste besluitvorming: De wil stelt mensen in staat om bewuste keuzes te maken uit verschillende opties. Het betreft het vermogen om na te denken over alternatieven, de voor- en nadelen af te wegen en uiteindelijk een beslissing te nemen.

 2. Zelfbeheersing: Een belangrijk aspect van de wil is zelfbeheersing. Het stelt individuen in staat om impulsen en verleidingen te weerstaan en te handelen in overeenstemming met langetermijndoelen, zelfs als dit op korte termijn opofferingen vereist.

 3. Doelgericht gedrag: De wil drijft mensen aan om doelgericht gedrag te vertonen. Het helpt bij het stellen van doelen en het vasthouden aan deze doelen, zelfs wanneer er obstakels zijn.

 4. Motivatie: De wil is nauw verbonden met motivatie. Het stelt mensen in staat om gemotiveerd te blijven om te streven naar wat ze willen bereiken, zelfs als er moeilijkheden optreden.

 5. Zelfidentiteit: De wil is verbonden met iemands zelfidentiteit. Het helpt bij het bepalen van wie je bent en wat je belangrijk vindt, wat op zijn beurt je beslissingen en acties beïnvloedt.

 6. Doorzettingsvermogen: De wil omvat ook doorzettingsvermogen. Het stelt mensen in staat om door te gaan en te volharden, zelfs in moeilijke tijden, om hun doelen te bereiken.

 7. Psychologische processen: Op neurobiologisch niveau worden de processen die betrokken zijn bij de wil vaak geassocieerd met bepaalde hersengebieden en neurotransmitters. Deze processen kunnen variëren van persoon tot persoon en worden beïnvloed door factoren zoals genetica, opvoeding en omgevingsinvloeden.

De wil is een cruciale factor in het menselijk gedrag en is van invloed op verschillende aspecten van ons leven, van academische prestaties en carrièresucces tot gezondheid en persoonlijke relaties. Het begrijpen en versterken van de wil kan bijdragen aan een effectiever en gezonder leven.

 

Contact

Ruud van Lent
Calèche 20
5146 BG Waalwijk
Noord Brabant
Telefoonnummer: 06 - 10 266 452
E-mailadres: info@ruudvanlent.nl
linkedIn
Sluiten

Loop jij kans op een burn out?

Wil jij weten hoe het écht met jou gaat en of jij kans loopt op een burn-out?

Met onze gratis burn-out test kun jij binnen enkele minuten ontdekken hoe het met jouw mentale gezondheid gesteld is. De test bestaat uit 12 vragen die jou helpen bij het herkennen van signalen en symptomen van burn-out.

Het is belangrijk om regelmatig stil te staan bij jouw eigen welzijn en te zorgen voor een gezonde balans tussen werk en privé.
Gun jezelf de tijd om te ontdekken hoe het écht met jou gaat en voorkom dat je overbelast raakt.
Start GRATIS test
Nee dank je.