Privacy verklaring is wettelijk verplicht. Zowel voor AVG als Cookiegebruik heb ik te voldoen aan de wettelijke voorwaarden. 

AVG - Privacy wetgeving

VLCounseling garandeert clienten voor een optimale bescherming in het kader van de privacy wetgeving.

 • Behandelplan of aanmelding: wordt opgeslagen in een extra beveiligde harde schijf (digitaal) en indien schriftelijk in het dossier.
 • Dossier wordt opgeborgen in de afsluitbare dossierkast.
 • Facturen worden digitaal opgeslagen op een externe harde schijf.
 • Reflectieverslagen worden digitaal opgeslagen op een externe harde schijf en in het dossier. 
 • Clientgegevens zijn beschermd.
 • De computer is beveiligd en maakt voor opslag van client gegevens geen gebruik van de cloud.
 • Mails van testgegevens en overige mails komen in een speciale mailmap. 
 • Verder wordt er altijd toestemming gevraagd aan de betreffende persoon om naam of andere gegevens te mogen gebruiken. (Denk aan werkgever of arbodienst).
 • Dossiers blijven 20 jaar bewaard. Dossiers zijn niet digitaal. Per sessie wordt een aantekening gemaakt in klad. Deze zijn niet voor clienten toegankelijk. Voor dossier interesse kan wel een schriftelijk overzicht worden gemaakt van de sessies.
 • Facturen blijven 7 jaar bewaard (conform eis Belastingdienst).
 • De formulieren op de websites zijn beschermd. De host en accountant hebben een geheimclausule getekend.  
 • Recensies op de websites of in magazines worden met initialen genoteerd. 
 • Testresultaten worden niet aan derden overhandigd en is alleen voor de respondent toegankelijk via de aangemelde email. De resultaten worden wel gebruikt voor nadere onderzoekstaken zonder NAW.
 • Cookieregistratie vind plaats in de verwerkingsregistratie van de AVG. 

Cookieverklaring

Wij, en derde partijen, maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw apparaat wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Welke cookies gebruikt VLCounseling?

Functionele cookies
VLCounseling maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Een functionele cookie heeft een puur technische functionaliteit. Zonder deze cookies werkt onze website niet naar behoren. Wij scharen hier ook scripts onder die geen persoonsgegevens registreren, maar wel aantallen views tellen.

Analytische cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Vlcounseling gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten (Google Analytics) geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Vlcounseling verstrekt. Vlcounseling krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. We gebruiken hiervoor Google Analytics cookies.

We hebben onze analyticsdiensten zo privacyvriendelijk mogelijk ingesteld. Dat betekent dat we de volgende maatregelen hebben genomen om jouw privacy te beschermen:
– we hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met de aanbieder van de analyticsdienst;
– we hebben met de aanbieder van de analyticsdienst afgesproken dat de gegevens niet voor andere doeleinden of andere Google diensten gebruikt mogen worden;
– het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd;
– 'gegevens delen' is uitgeschakeld.

 U kunt het model voor privacyverklaring downloaden

Over Ruud

Contact

Ruud van Lent
Calèche 20
5146 BG Waalwijk
Noord Brabant
Telefoonnummer: 06 - 10 266 452
E-mailadres: info@ruudvanlent.nl
linkedIn
Sluiten

Loop jij kans op een burn out?

Wil jij weten hoe het écht met jou gaat en of jij kans loopt op een burn-out?

Met onze gratis burn-out test kun jij binnen enkele minuten ontdekken hoe het met jouw mentale gezondheid gesteld is. De test bestaat uit 12 vragen die jou helpen bij het herkennen van signalen en symptomen van burn-out.

Het is belangrijk om regelmatig stil te staan bij jouw eigen welzijn en te zorgen voor een gezonde balans tussen werk en privé.
Gun jezelf de tijd om te ontdekken hoe het écht met jou gaat en voorkom dat je overbelast raakt.
Start GRATIS test
Nee dank je.