Home > >

Declaraties Zorgverzekering

De gezondheidszorg is de laatste tijd erg in beweging. Zo eisen zij van de therapeuten, dat er aan minimale opleidingseisen worden voldaan. 

Code

Ruud van Lent heeft inmiddels gezorgd voor continuering van de mogelijkheid bij de ziektekostenverzekeraars door de hoogste graad in de psychotherapie te behalen. Dat betekent dat u als client uw declaraties vergoed kunnen krijgen (geheel of gedeeltelijk) van de ziektekostenverzekeraars. De AGBcode is uitgebreid van de 90 (alternatief) groep naar 94. De code 94 is gelijkgesteld met de reguliere gezondheidszorg van psychologen en psychiatrie (bron: onderzoeksbureau plato). 

VLCounseling is aangesloten bij 2 koepel organisaties, namelijk de NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie) voor AGBcode 9421 en de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) voor de agbcode 90. 

Kosten 

De kosten van een sessie worden direct na afloop van iedere sessie contant met pin pas betaald. U ontvangt een factuur welke u kunt declareren bij uw ziektekosten verzekering. U dient aanvullend verzekerd te zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen. De hoogte van de vergoedingen heeft te maken met uw polis, welke u heeft afgesloten. Controleer uw polis. 

De kosten voor een sessie van 60 minuten € 105,00
Een sessie van 90 minuten € 157,50 en een sessie van 2 uur (o.a. bij relaties) € 210,00.
Kosten voor organisaties en bedrijven wijken af van de standaardprijs in de gezondheidszorg. Vraag om een offerte!

 Vergoeding en voorwaarden vanuit de aanvullende zorgverzekering

Het voordeel van vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering is dat het eigen risico niet wordt belast en dat er geen verwijzing van de huisarts nodig is. Er zijn wel een aantal voorwaarden die belangrijk zijn, wil de cliënt voor vergoeding in aanmerking komen.

1. Allereerst moet de therapeut/hulpverlener zijn aangesloten bij een door de zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging. Een aantal beroepsverenigingen/koepel komen hiervoor in aanmerking:

  • De NAP (Nederlandse Associatie voor Psychotherapie).
  • De NVPA (Nederlandse Vereniging voor Psychologen & Agogen) Kijk op de website voor vergoedingen.
  • De RBCZ

2. Zorgverzekeraars binnen de VGZ-verzekeringsgroep (De Goudse, IZA, IZZ, VGZ en Univé, Promovendum, National Academic en ZEKUR) stellen de aanvullende voorwaarde dat de therapeut staat vermeld in de zorggids of zorgzoeker van de betreffende verzekeraar. Voor vermelding in deze gids zijn enkele voorwaarden van toepassing, zoals een accreditatie voor psychosociale basiskennis of een geldig ECP.

3. Relatietherapie wordt niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars. 

Klacht & Tuchtrecht

Een mens maakt fouten, daar leert hij van. Ik ben ook een mens en maak ook fouten. Mocht het zo zijn, dat je als client een probleem hebt met mij, dan verzoek ik je eerst dit bij mij kenbaar te maken. Dan kan ik zien hoe ik het vervelende gevoel kan veranderen en natuurlijk mijn fouten kan corrigeren. Mocht het niet lukken tussen ons, dan zijn er voldoende mogellijkheden om de klacht neer te leggen. alle koepels en beroepsverenigingen hebben een klachten & tuchtrecht. 

Niet tevreden?

Heeft u een vraag of een klacht over uw therapeut?

Gesprek met therapeut

Bespreek eerst uw vraag of klacht met uw therapeut. Mogelijk weet hij niet dat u ontevreden bent. In de meeste gevallen is een gesprek voldoende en komt u er samen uit.

Klachtrecht beroepsvereniging

De meeste cliënten zijn tevreden over hun therapeut, maar het kan voorkomen dat dat niet het geval is. U kunt dan het volgende doen:

Praat hierover met uw therapeut. Dit kunt u zelf doen, of samen met een wettelijk vertegenwoordiger. U kunt uw vragen of bezwaren eventueel ook telefonisch of per e-mail voorleggen aan de therapeut.
De therapeut kan meer informatie geven en/of de behandeling nogmaals uitleggen. Ook voor de therapeut is het belangrijk te weten dat er vragen zijn over de behandeling of dat er iets niet goed gegaan is.

Als u er samen niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging. De beroepsvereniging bespreekt met u de ontstane situatie en geeft aan welke mogelijkheden er zijn. Dit gesprek is vertrouwelijk. Wij respecteren uw privacy.

Wanneer u een klacht wilt indienen, kunt u het Klachten-informatieformulier invullen. Dit formulier is strikt vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om de klachtenfunctionaris en/of de geschilleninstantie te informeren. In dit formulier kunt u uw gegevens invullen en de klacht omschrijven.

Nadat u het formulier op uw scherm (digitaal) ingevuld heeft kunt u het printen en in een gesloten enveloppe opsturen aan het secretariaat van het NVPA, postbus 351, 5400 AJ Uden.U kunt het ook opslaan en per e-mail naar ons toesturen: klachten@nvpa.org

  • NB: De datum van het formulier past zich automatisch aan als u het formulier print!
  • Alleen met uw toestemming sturen wij uw klacht vervolgens door naar de coördinator van de poule van onafhankelijke klachtenfunctionarissen. Dat zijn allen professionals met wie u uw klacht kunt bespreken en van wie u een advies krijgt wat te doen met uw klacht.
     

Meer informatie over de klachtenregeling

Het inzetten van een klachtenfunctionaris is verplicht gesteld binnen de Wkkgz. Het NVPA maakt hiervoor in de meeste gevallen gebruik van de poule van klachtenfunctionarissen van de SCAG. Deze poule is vormgegeven door een stuurgroep, samengesteld uit mensen van de RBCZ Sector Psychosociaal en de RBCZ Sector Medisch Sociaal.  De klachtenfunctionarissen van de poule zijn gekwalificeerd en voldoen aan het beroepsprofiel dat de stuurgroep op basis van het VKIG profiel heeft opgesteld.
Er zijn ook andere klachtenorganisaties, zoals P3NL en het Klachtenportaal. Elk heeft z'n eigen wijze van werken en hun eigen poule van klachtenfunctionarissen.

Het NVPA heeft het klachtenreglement afgestemd op de Wkkgz en de SCAG en dit reglement is goedgekeurd door cliënten- en patiëntenbelangenorganisaties.

Wilt u meer weten over de klachtenprocedure dan kunt u het Klachtrecht raadplegen. De klachtenprocedure (conform de WKKgz) staat hierin uitvoerig beschreven.

Tuchtrecht NAP

U kunt uw klacht ook voorleggen aan de Stichting Tuchtrechtspraak van de NAP. Dit is een onafhankelijke stichting die het tuchtrecht van de NAP uitvoert. Alle beroepsverenigingen die lid zijn van de NAP en de leden van deze beroepsverenigingen die een NAP-registratie hebben, zijn aangesloten bij deze stichting. Doel van het Tuchtrecht is het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de therapeuten. Het Tuchtrechtcollege gaat na of de therapeut in overeenstemming met de voor zijn beroepsgroep geldende normen heeft gehandeld. Deze normen liggen vast in de wet, in de beroepscode en de regels van de beroepsvereniging waarbij de therapeut is aangesloten.

Aan de behandeling van de klacht bij het Tuchtcollege zijn kosten verbonden. U kunt daarbij onder andere denken aan getuigen en deskundigen die worden opgeroepen. Deze krijgen hiervoor een vergoeding.

Meer informatie over de Stichting Tuchtrechtspraak NAP vindt u op de website van de stichting.

Andere klaagmogelijkheden

Daarnaast zijn er nog andere instanties waar u terecht kunt met uw klacht. Zo kunt u een schadevergoeding eisen via de civiele rechter of bij de politie aangifte doen als u denkt dat er een strafbaar feit is gepleegd.

contactgegevens:

Stichting Tuchtrechtspraak NAP
Geertestraat 2B
3511 XE  Utrecht
030 - 273 3834
tuchtrecht@nap-psychotherapie.nl

 

De Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijze (SCAG) fungeert voor de geschillencommissie in deze sector als een branche-instituut dat het register van aanmelding voor de geschillencommissie beheert. Daarnaast stelt de SCAG een vertrouwenspersoon beschikbaar voor de therapeut. De SCAG behandelt zelf geen klachten en geschillen, dat doet de geschillencommissie.

De SCAG levert namens de sector een van de drie leden van de geschillencommissie. Hierdoor is de geschillencommissie voorzien van de juiste kennis en ervaring om een geschil namens de therapeut te beoordelen.

 

 

Contact

Ruud van Lent
Burgemeester Verwielstraat 2E
5141 BD Waalwijk
Noord Brabant
Telefoonnummer: 06 - 10 266 452
E-mailadres: info@ruudvanlent.nl
linkedIn
Sluiten

Loop jij kans op een burn out?

Wil jij weten hoe het écht met jou gaat en of jij kans loopt op een burn-out?

Met onze gratis burn-out test kun jij binnen enkele minuten ontdekken hoe het met jouw mentale gezondheid gesteld is. De test bestaat uit 12 vragen die jou helpen bij het herkennen van signalen en symptomen van burn-out.

Het is belangrijk om regelmatig stil te staan bij jouw eigen welzijn en te zorgen voor een gezonde balans tussen werk en privé.
Gun jezelf de tijd om te ontdekken hoe het écht met jou gaat en voorkom dat je overbelast raakt.
Start GRATIS test
Nee dank je.