Het antwoord op de meest gestelde vragen

Hopende dat we je op deze manier al direct antwoord kunnen geven op de vragen die bij je opkomen, hebben we deze lijst opgesteld met de meest voorkomende vragen. Misschien heb jij een specifiekere vraag, neem dan gerust contact met ons op.

Financiële afspraken

Wordt het vergoed door de zorgverzekering?

De begeleiding wordt op zichzelf staand in zijn geheel niet vergoed. Echter de uren in de bijeenkomst zijn normale psychosociale therapeutische afspraken en deze worden vergoed mits je aanvullend verzekerd bent. Vanuit de complementaire hulpverlening (code 24504) kun je aanspraak maken op een gedeelte van de kosten. Deze worden apart gefactureerd voor de ziektekostenverzekering. Afhankelijk van je polis, welke je hebt afgesloten ontvang je een maximum vergoeding. 

Is de opleiding aftrekbaar van de belasting?

Voor de zakelijke klanten en professionals is het aftrekbaar. Ook particulier als een minimum bedrag aan ziektekosten worden overschreden. Vraag de grens aan bij de belastingdienst. 

Is er een betalingsregeling mogelijk?

Als het voorafgaande de eerste bijeenkomst overlegt wordt is er een betalingsregeling mogelijk. Mochten de gemaakte afspraken vervolgens niet nagekomen worden, dan wordt het geheel overgedragen aan een incassobureau en stopt de begeleiding. Advies: Betalen in gedeelten is af te raden, vanwege de logische opbouw van het traject. Vroegtijdig stoppen betekent afbreuk aan je zelfwaardering op de lange termijn. Dat is zonde van je investering tot dan.

Voor meer informatie over vergoedingen

Traject informatie

Wat is een traject?

Niemand krijgt zijn of haar zelfwaardering voor niets. Een complexiteit aan processen en ontwikkelingen staan er borg voor. Omdat Nederlanders een kritisch volkje is, voeden wij onze kinderen ook zo op. Het kind past zich al vroeg aan de eisen uit de omgeving en dit proces gaat ten koste van het zelfvertrouwen. Daarnaast dwingt de omgeving (ouders, school, sport) respect af en dat is funest om juist tijdens de pubertijd ruimte te krijgen om het respect te kunnen leren aan de hand van de voorbeelden. Respect afdwingen lukt niet.

In onze ontwikkeling zijn er een aantal processen welke verantwoordelijk zijn voor onze hoogte van zelfwaardering. Je merkt al snel dat er sprake is van een lage zelfwaardering, als je depressieve episodes kent of juist te veel stress opbouwt en daarmee overspannen raakt, dan wel burn-out. Allemaal creaties van een te lage zelfwaardering.

Gelukkig is er nu een methode ontwikkelt om je zelfwaardering te verhogen, zodat je anders kunt omgaan met gevoelens van pijn, verdriet, angst of frustraties, boosheid. Het is je mindset welke zorgt voor een voortdurende last welke problemen in je leven veroorzaakt. Deze mindset kun je ombuigen naar een gelukkiger leven. Om dit te realiseren zijn er trajecten uitgestippeld. Afhankelijk van jouw verleden en score van je zelfwaardering in het heden, kunnen we vooraf vaststellen welk traject voor jou van toepassing is. Een traject betekent individuele begeleiding (psychotherapeutisch, ontwikkelingsgericht). Het werkboek “verhoog je zelfwaardering” geeft duidelijk een rode lijn aan, waarmee je te maken krijgt om inzicht te krijgen in wie jij nu bent en hoe jouw mindset functioneert. Aan de hand van opdrachten en oefeningen werk je toe naar een blijvende verhoging van je zelfwaardering (is meet- en merkbaar). VLCounseling biedt succesvolle trajecten aan om je zelfwaardering te verhogen en daarmee de kans op een depressie of burn-out te verkleinen of weg te nemen.  

Hoe komen nu de trajecten tot stand?

De ontwikkelde vragenlijst geeft inzicht in hoe jij denkt over jezelf bij of in bepaalde situaties. Het is opgedeeld in ontwikkelingen rond het vertrouwen, danwel wantrouwen en het respect. Verantwoordelijk voor de processen is je keuzevrijheid (hoe je omgaat met het maken van keuzes) en je integriteit of kwetsbaarheid. Het traject start met het ontdekken inhoeverre je afhankelijk bent. Verder is compassie een steeds terugkerend fenomeen om anders te leren kijken naar jouw prestaties. De uitkomst van de vragenlijst of test (online gratis te maken) krijg je een score. Een score van je zelfwaardering in het heden, zoals je nu aankijkt tegen problemen en oplost. Een tweede score geeft de resultaten aan vanuit je genoten opvoeding. Het verschil noemen we delta. Deze laat zien in hoeverre je de antwoorden ook valide hebt ingevuld. 

Hoe belangrijk is de vragenlijst in de test?

De opzet is een vragenlijst met 64 vragen. Neem er de tijd voor (circa 20-25 minuten). De eerste 40 vragen gaan over het heden. Verdeeld over vier blokken: Keuze Vrijheid (KV), Integriteit (I), Respect (ZR) en Vertrouwen (ZV). Je kunt de vragen beantwoorden met een intensiteit namelijk van laag naar hoog (1-10). Je antwoord de intensiteit welke op jou van toepassing is. Het tweede blok zijn vragen over je opvoeding (24 stuks). Je krijgt twee eind scores te zien, namelijk je score in het heden en een score vanuit je verleden. Het verschil noemen wij de delta. Dit is belangrijk om te zien of je valide antwoorden gegeven hebt. De score is van belang om te zien hoe hoog jou zelfwaardering is. Wat weer belangrijk is voor ons om je een traject voorstel te doen. We gaan in ieder geval je zelfwaardering in het heden blijvend verhogen. Dat gaat niet zomaar, daar worden begeleidingsuren voor berekend. Individuele psychotherapeutische, ontwikkelingsgerichte begeleiding. De meter geeft aan welke begeleiding wordt aangeboden bij welke score. Het hele programma is vanaf 2009 in testfase geweest en in 2012 effectief geworden. Inmiddels is de begeleiding na vele cliënt uren opgewaardeerd naar een hoge graad van hulpverlening. Maak de test en ontvang jouw resultaat per email.  

Wat verstaan wij onder begeleiding?

Begeleiding is intensieve aandacht om je manier van denken, voelen en handelen zichtbaar te maken en vervolgens aan jouw wensen aan te passen. Een confisioloog is in staat je uitstekend te begeleiden. Hij/zij is jarenlang geschoold in de wetenschap van het vertrouwen (Confisiologie). Vaak voortkomend uit een gedegen opleiding in de psychotherapie, aangevuld met neuropsychologie en ontwikkelingspsychologie.

De bijeenkomsten zijn trajecten van 1 - 3 uur afgestemd op jouw gesteldheid, concentratie en vermoeidheid.  Waarom sessies van maximaal 3 uur? De rede is eenvoudig: je hebt de tijd nodig om te schakelen, om inzicht te verwerven en om je probleem op te lossen. De bijeenkomsten volgen een pad dat geheel op jou is afgestemd en om je hedendaagse problemen aan te pakken. Mocht je in een burn-out zitten, dan is het belangrijk weer snel de regie over je eigen leven en lichaam te krijgen. Mocht je in de depressie zitten, dan is je toekomst (erkenning en focus) de uitdaging.

Je leert tijdens de bijeenkomsten in contexten te denken, te focussen (kort termijn) en te reflecteren (nadenken over je zelf). 

Welk traject is nu geschikt voor mij?

Je hebt te kijken naar de resultaten van de online test. Kijk in eerste instantie naar het getal Score in het heden. Leg daarna de link naar Score uit opvoeding en je volgt de lijn en krijgt de trajectvorm te zien. Het meest geschikt om jouw zelfwaardering te verhogen. 

 

Wat kan ik verwachten van een traject? 

Totaal pakket voor traject 1 en 2 de uitkomsten van de test;

 • een traject voor individuele begeleiding;
 • werkboeken afgestemd op de huidige behoefte;
 • gedragsstijl onderzoek (DISC);
 • magazine "Kunst van keuzesmaken";
 • magazine "confisiologie";
 • Studieboek "De essentie van het leven".

Totaal pakket voor traject 3 en 4

 • Het totaal pakket aan hulp, bestaat uit:
 • de uitkomsten van de test;
 • een traject voor individuele begeleiding;
 • het werkboek (500 pagina's);
 • het studieboek " De essentie van het leven";
 • het magazine "De kunst van keuzesmaken";
 • eventuele EMDR therapie;
 • een gedragsstijlen onderzoek (DISC);
 • eventuele loopbaantesten;
 • eventueel gehechtheidsonderzoek (HSL en PSI).

Hoe ziet het werkboek er uit voor een trajecten 3 en 4?

 • Werkboek voor trajecten 3 en 4 (500 pagina's)

Overige informatie

Zijn de gemaakte afspraken over data en tijden bindend?

Heeft het verzettten te maken met je ziektebeeld (depressie, burn-out) dan moet er medisch gezien een rede zijn om te verplaatsen. Je kunt je voorstellen, dat je het even niet ziet zitten, of even geen energie hebt, echter dat is juist een onderdeel om aan te pakken in de training. Vandaar dat wij afwijzend staan tegenover een annulering of het verzetten en liever zien dat er getraind gaat worden. De tijden kunnen wel aangepast worden en de duur ook. Mocht en er andere redenen zijn die zich plotseling aankondigen, dan is het verzetten 24 uur voor aanvang mogelijk. 

Moet ik mij altijd houden aan het maken van een reflectieverslag?

Wij nemen jou serieus en wij vragen van je dat ook voor jezelf te doen. Een reflectieverslag is geen verslag over de inhoud van de bijeenkomst, doch het is een verslag over wat de bijeenkomst met je gedaan heeft, wat voelde je en waar heb je nog vraagtrekens staan. Het is een bewakingssysteem voor je voortgang en groeiproces.

Mag mijn partner mee naar een training voor ouders?

Ja je kunt twee partners inschrijven voor de prijs van 1, mits het een individuele training betreft. Voor de collectieve meetings gelden andere prijzen en is deelname van een partner wel belast. 

Na het lezen van onze site kunnen er natuurlijk altijd specifieke vragen zijn over jouw situatie. Neem dan ook gerust contact met ons op, zodat we je vraag kunnen beantwoorden. Het is handig om jouw specifieke situatie goed uit te leggen, zodat we je gericht kunnen informeren.

 

Over Ruud

Contact

Ruud van Lent
Calèche 20
5146 BG Waalwijk
Noord Brabant
Telefoonnummer: 06 - 10 266 452
E-mailadres: info@ruudvanlent.nl
linkedIn
Sluiten

Loop jij kans op een burn out?

Wil jij weten hoe het écht met jou gaat en of jij kans loopt op een burn-out?

Met onze gratis burn-out test kun jij binnen enkele minuten ontdekken hoe het met jouw mentale gezondheid gesteld is. De test bestaat uit 12 vragen die jou helpen bij het herkennen van signalen en symptomen van burn-out.

Het is belangrijk om regelmatig stil te staan bij jouw eigen welzijn en te zorgen voor een gezonde balans tussen werk en privé.
Gun jezelf de tijd om te ontdekken hoe het écht met jou gaat en voorkom dat je overbelast raakt.
Start GRATIS test
Nee dank je.